Έρχονται περιορισμοί στα ηλεκτρικά πατίνια


Σειρά από κανόνες σχετικούς με τα ηλεκτρικά πατίνια και τη χρήση τους, προτείνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Προκειμένου να υπάρξουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις, που θα σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας σε ότι αφορά τη λειτουργία τους.

Φθηνά, διαθέσιμα πολύ εύκολα με τη χρήση ενός smartphone, τα ηλεκτρικά πατίνια έγιναν αστραπιαία μόδα…

Η αλόγιστη όμως χρήση τους, χωρίς κανέναν περιορισμό (οδηγοί δεν σταματούν σε φανάρια, πατίνια σταθμευμένα οπουδήποτε κλπ), αναγκάζει το Υπουργείο Μεταφορών να προχωρήσει στην εισήγηση ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο στην εισήγηση του αναφέρει τα παρακάτω:


Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ)

Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) είναι όσα οχήματα κινούνται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγονται στον ΚΟΚ.

Πρόκειται για κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα πατίνια, τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skate board) και αυτοεξισορροπούμενα οχήματα. Δηλαδή οχήματα που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται ένα βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους. Στα οποία περιλαμβάνονται μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς.

Τα ΕΠΗΟ θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής τους:

  • Σε εκείνα με μέγιστη ταχύτητα τα 6 χλμ/ώρα – Θεωρούνται ως πεζοί και μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στους χώρους όπου κυκλοφορούν οι πεζοί.
  • Σε εκείνα με μέγιστη ταχύτητα μεταξύ 6 χλμ/ώρα και 25 χλμ/ώρα – Θεωρούνται ποδήλατα και επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε οδούς και χώρους που κυκλοφορούν τα ποδήλατα.
  • Σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 25 χλμ/ώρα – Οι οδηγοί των οποίων θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 400 ευρώ σε περίπτωση που κυκλοφορούν εκτός χώρων, που επιτρέπεται η κυκλοφορία τους.


Κανόνες – Περιορισμοί

  • Οι οδηγοί τους απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Ενώ θα πρέπει να είναι πάνω από 15 ετών ή από 12 ετών, σε περίπτωση που συνοδεύονται από ενήλικα.
  • Παράλληλα υποχρεούνται να φορούν κράνος το οποίο θα είναι δεμένο.
  • Θα προβλέπεται ειδική σήμανση – αυτοκόλλητο διαστάσεων 5Χ8 εκατοστών για τα ΕΠΗΟ που κινούνται με ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα. Θα είναι από υλικό ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, τέτοιο ώστε να καταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσής/αποκόλλησης του από το ΕΠΗΟ.

Το αυτοκόλλητο σήμα θα επικολλάται στο ΕΠΗΟ από τον οικονομικό φορέα που το εκδίδει. Θα περιέχει κατ’ ελάχιστο την πλήρη επωνυμία του, τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του ΕΠΗΟ και τον κωδικό ταυτοποίησης του οχήματος.

  • Σε δεύτερο χρόνο, προβλέπεται η ρύθμιση για τη σήμανση CE και τα ζητήματα εποπτείας της αγοράς. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής ο οικονομικός φορέας οφείλει να θέτει σήμανση CE στα ΕΠΗΟ που κατασκευάζει ή αντιπροσωπεύει.


Οι παραπάνω εισηγήσεις έγιναν με σκοπό τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των ηλεκτρικών πατινιών.