Έρχονται περιορισμοί στα ηλεκτρικά πατίνια

Έρχονται περιορισμοί στα ηλεκτρικά πατίνια

Σειρά από κανόνες σχετικούς με τα ηλεκτρικά πατίνια και τη χρήση τους, προτείνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Προκειμένου να υπάρξουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις, που θα σχετίζονται με τα