Διαδίκτυο των πραγμάτωνΤο «Internet of Things» συζητιέται πολύ ως «νέα τεχνολογία», αλλά στη πραγματικότητα δεν πρόκειται τόσο για αυτό. Αλλά κυρίως για τον τρόπο αξιοποίησης της δυνατότητας που έχουν οι υπάρχουσες και οι επερχόμενες τεχνολογίες, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά. Καθώς μέχρι τώρα η λογική της αλληλεπίδρασης των τεχνολογιών είχε σαν κεντρικό (και ουσιαστικά μοναδικό) άξονα – σημείο αποφάσεων τον άνθρωπο.


Internet of Things (IoT) ή αλλιώς Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Η λογική του «IoT» θέλει τα αντικείμενα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, να λαμβάνουν εκείνα αυτόματα μία σειρά αποφάσεων. Ενώ ο άνθρωπος να λειτουργεί ως «επόπτης» του όλου συστήματος. Φυσικά με δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε όποιον τομέα και χρονικό διάστημα εκείνος κρίνει.


Τι είναι το Internet of Things

Με τον όρο «Internet of Things» περιγράφουμε τη δυνατότητα που θέλει κάθε τύπου συσκευή να συνδέεται στο διαδίκτυο. Από smartphones και laptops, μέχρι αυτοκίνητα, κάμερες ασφαλείας και ψυγεία. Εννοείται πως στην «εξίσωση» προστίθενται και συσκευές που μπορεί να μην έχουν καμία άμεση εφαρμογή στη καθημερινότητά μας.

Η τεχνολογία «Internet of Things» είναι εδώ και αναπτύσσεται με εκθετικό ρυθμό

Αυτό που χαρακτηρίζει το «IoT» είναι ότι αποτελείται από «έξυπνα πράγματα» (συσκευές) που συνδέονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με βάσεις δεδομένων (servers). Με στόχο να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών που αξιοποιούν και βασίζονται στα δεδομένα. Τα οποία παρέχουν οι συσκευές που έχουν στην κατοχή τους και χρησιμοποιούν οι άνθρωποι καθημερινά.

Ενδεικτικά η εταιρεία αναλύσεων Gartner υπολογίζει, με αρκετή δόση μετριοπάθειας, πως το 2020 περί τις 26 δισ. συσκευές θα είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Άλλες προβλέψεις ανεβάζουν τον πήχη στα 100 δισ. συσκευών για την ίδια περίοδο.


IoT και επιχειρήσεις

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία «IoT» ακούγεται κυρίως τα τελευταία χρόνια, στην πραγματικότητα άρχισε να λειτουργεί αρκετά χρόνια παλαιότερα. Όταν ορισμένα ERP συστήματα έδιναν τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση για αυτόματη παρακολούθηση των αποθεμάτων των προϊόντων της. Χωρίς να χρειάζεται η «χειροκίνητη» σχετική ενέργεια από κάποιον άνθρωπο.

Το παραπάνω βέβαια είχε ως προϋπόθεση την ύπαρξη της βασικής παραμέτρου. Η οποία είναι και σήμερα απαραίτητη για να λειτουργήσει η τεχνολογία «IoT». Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ένα θέμα που «παραδόξως» απασχολεί ακόμα και σήμερα τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της μικρομεσαίες, που είναι και η «ραχοκοκκαλιά» της Ελληνικής οικονομίας.

Η τεχνολογία «Internet of Things» δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν δεδομένα που δεν είχαν πιο πριν. Ώστε να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε πελάτη. Αλλά και να μειώσουν σημαντικά και οι ίδιες τα κόστη λειτουργίας τους.


Η «έξυπνη πόλη»

Η τεχνολογία «Internet of Things» βοηθάει τους φορείς να παρακολουθούν με προηγμένα συστήματα και ενσωματωμένους αισθητήρες το σύνολο των υποδομών μιας πόλης. Συμπεριλαμβανομένων των οδών, των γεφυρών, των σηράγγων, τους σιδηρόδρομους – μετρό, τα αεροδρόμια, τα θαλάσσια λιμάνια, τις τηλεπικοινωνίες, το νερό, την ενέργεια, ακόμη και τα κτίρια.

Τα «έξυπνα» αντικείμενα παράγουν όγκο δεδομένων, ο οποίος μεταφέρεται στο Cloud για επεξεργασία.

Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπου ταυτόχρονα αξιολογούνται. Με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, αλλά και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων της διοίκησης μιας πόλης.

Ενδεικτικά, η τεχνολογία «IoT» δίνει τη δυνατότητα:

  • Παρακολούθησης της διαθεσιμότητας των χώρων στάθμευσης στην πόλη (smart parking).
  • Την κατάσταση των υλικών των κτιρίων, των γεφυρών και των ιστορικών μνημείων (structural health).
  • Της παρακολούθησης της ηχορύπανσης σε πραγματικό χρόνο, στις περιοχές που υπάρχουν καταστήματα εστίασης και στις κεντρικές ζώνες της πόλης (noise urban maps).
  • Του εντοπισμού κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που χρησιμοποιεί Wi-Fi ή Bluetooth διασύνδεση (smartphone detection).


IoT και ασφάλεια

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών «IoT» είναι άμεσα συνυφασμένη με τη «δραματική» αύξηση του όγκου των παραγόμενων δεδομένων. Όσο και του βαθμού επεξεργασίας τους, αλλά και του βαθμού «ευαισθησίας» που αυτά έχουν.

Δεδομένα που αφορούν στην υγεία των πολιτών, στο βαθμό ασφάλειας ενός σπιτιού ή ενός επαγγελματικού χώρου κ.α. αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που απαιτούν την ανάλογη αντιμετώπιση.

Μία ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για τους φορείς που παράγουν και διακινούν τέτοια ψηφιακά δεδομένα. Αλλά και για τις εταιρείες που καλούνται να αναπτύξουν τα ανάλογα (σε επίπεδο hardware και software) συστήματα παραγωγής και διαχείρισης των εν λόγω δεδομένων.